HomeTổ chứcTiện íchThư viện ảnhTài nguyênDanh mục văn bảnLịch công tác lãnh đạo

 

Giáo dục mầm non
Giáo dục tiểu học
Giáo dục dân tộc
Thanh tra giáo dục
Kiểm định chất lượng
Tài chính-Kế hoạch
Công đoàn giáo dục
Hội khuyến học
Liên kết Web


Thống kê lượt truy cập
 
 
     

              
 

Khai giảng năm học mới 2015-2016

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Thuận dự Lễ khai giảng, đánh trống khai trường và trao quà cho Thầy cô và học sinh trường TH Bỉnh Nghĩa

Sáng ngày 05/9/2015, 25 đơn vị trường học, gần 10.000 học sinh các cấp học  trên địa bàn huyện Thuận Bắc đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016; Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn theo chỉ đạo chung của ngành; Nhân dịp Lễ khai giảng Hội khuyến học huyện đã trích 57 triệu đồng trao cho 1900 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho các em; ngoài ra các nhà tài trợ, các cá nhân đã hỗ trợ trên 5000 quyển vở, cặp và dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức các em đến trường, duy trì sĩ số, chống bỏ học. Góp phần nâng cao dân trí của địa phương.

Năm học 2015-2016 là năm học kết thúc kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015, là năm thứ ba thực hiện
Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của BCH Trung ương Đảng về  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quyết tâm hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
 - Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dụ
- Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương  trong việc xây dựng kế hoạch và ban hành kế hoạch phát triển giáo dục trung hạn giai đoạn 2016-2020.  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý: trong đó tập trung phân cấp triệt để quản lý giáo dục cho các cơ sở giáo dục về quản lý và sử dụng biên chế.  Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công; quản lý chuyên môn tại các cơ sở giáo dục.  Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị nhằm phát huy sức sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Đổi mới chương trình, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục

- Giáo dục mầm non: Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tập trung ưu tiên cho mẫu giáo 5 tuổi (đảm bảo tất cả các địa phương đạt tỷ lệ huy động từ 98% trở lên, phấn đấu ít nhất 85% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày, tăng tỷ lệ từ 3-4%). Duy trì 100% các bếp ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non ở mỗi địa phương. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10% ở thể nhẹ cân và thể thấp còi giảm ít nhất 1% số trẻ suy dinh dưỡng so với cùng kì năm trước. Tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ số và tiêu chí xã đạt chuẩn  quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nhằm duy trì vững chắc kết quả đã đạt  được trong năm học 2014 -2015.

- Giáo dục phổ thông : Triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và chỉ đạo tập trung đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30. Tiếp tục áp dụng một số kinh nghiệm về triển khai mô hình giáo dục như: chương trình SEQAP, VNEN. Triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại 5 trường tiểu học, phát triển thêm ở các trường có điều kiện. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, đặc biệt là đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn.  Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

- Giáo dục thường xuyên: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời; các hoạt động để thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập ở địa phương; củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; dạy văn hoá kết hợp với dạy nghề và hướng nghiệp; thực hiện chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

3. Tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất

Tập trung đánh giá kết quả phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2015; quy hoạch lại mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng quy hoạch trường trọng điểm, liên thôn, liên xã có mạng lưới giao thông thuận lợi nhằm tăng quy mô học sinh trên lớp đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát và đưa vào kế hoạch đề nghị các cấp thẩm quyền đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn cho tất cả các trường học còn thiếu phòng học, phòng xuống cấp, học nhờ, học tạm; trong đó chú trọng và bám sát Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020

4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các trường học giai đoạn 2015-2020 nhằm đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính đặc thù ngành có nữ là số đông, đảm bảo có ít nhất 25% nữ là cán bộ quản lý nữ.  Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ miền núi về đồng bằng và ngược lại nhằm đảm bảo sự công bằng, tạo cơ hội để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có cơ hội phát triển và khẳng định mình. Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ đang công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng

 Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng Luật thi đua khen thưởng và Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để khen thưởng kịp thời. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các nhân tố mới, tích cực trong phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt”; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có những bước độ phá trong công tác quản lý, chỉ đạo làm thay đổi và có hiệu quả về quản trị trường học, nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, vùng dân tộc.


Thư Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế


Sáng ngày 07/7/2015, Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP của
Chính phủ, ông Nguyễn Thế Quang, Phó Trưởng phòng phụ trách chủ trì, triển khai chính sách tinh giản biên chế trong toàn ngành giai đoạn 2015-2021.
1. Mục tiêu:

- Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong quản lý và hoạt động nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc nhằm đáp ứng mục tiêu mà Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành TW Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

- Tinh giản biên chế nhằm đáp ứng mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra là: “thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương”.
2. Yêu cầu:
- Việc thực hiện chế độ tinh giản biên chế của đơn vị, phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là bí thư chi bộ.
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế của đơn vị mình trên cơ sở Đề án vị trí việc làm từng năm và dự báo trong 5 năm đến, để xác định cụ thể vị trí nào, đối tượng nào cần tinh giản.

-
Làm tốt công tác tư tưởng để mỗi cá nhân nhận thức và tự đánh giá bản thân còn đủ điều kiện công tác hay thuộc diện tinh giản biên chế.
- Khi xây dựng chế độ, chính sách tinh giản biên chế phải được công khai, minh bạch, đúng, đủ chế độ theo từng đối tượng được quy định.
- Hiệu trưởng các trường học tiến hành việc rà soát đối tượng, tổng hợp xây dựng kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong 7 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2021). Định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trên cơ sở Đề án tổng thể được xây dựng trong 7 năm để làm cơ sở cho tinh giản biên chế hàng năm.

3. Chỉ tiêu tinh giản:
  Biên chế được giao trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2015 là 623 chỉ tiêu; số biên chế phải giảm tối thiểu đến năm 2021 là 62 người( 10%).


 

       Tin tức - sự kiện
Ngày cập nhật
 08/10/2015 11:06:23 AM

*Công văn Số:  679  /PGDĐT-TH ngày 07/10/2015 V/v xét duyệt, công nhận trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2015
*
Công văn số: 678 / PGDĐT-GDTH ngày 07/10/2015 V/v:  Thông báo  kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện lần thứ III, năm học 2015-2016.
*
Công văn số 677/PGDĐT-GDMN ngày 07/10/2015 V/v Hướng dẫn thực hiện chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” năm học 2015-2016
*
Công văn số: 669/ PGDĐT-THCS ngày 07/10/2015 V/v Chương trình học bổng của Viettel tỉnh Ninh Thuận cho học sinh vùng khó khăn huyện.
*Công văn số 668/PGDĐT-TH ngày 07/10/2015 về việc phối hợp luân chuyển sách với thư viện tỉnh Ninh Thuận
*
Công văn số: 599/ PGDĐT-THCS ngày 08/9/2015 V/v Hướng dẫn thi học sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2015-2016.
*
Công văn số : 662/ PGDĐT-KHTC ngày 02/10/2015 V/v Báo cáo tình hình sử dụng dự toán chi NSNN năm 2015 đến quý 3 và dự toán chi quý 4.
*
Kế hoạch số 659/KH-PGDĐT ngày 02/10/2015 Thực hiện nhiệm vụ công tác GD-ĐT tháng 9/2015 và kế hoạch tháng 10/2015
*
Công văn số: 78/ CĐGD ngày 30/9/2015 Thông báo V/v lập báo cáo dự toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 2016.
*
Quyết định Số:  657/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập đoàn kiểm tra các trường học tháng 9, 10 năm học 2015-2016
*
Kế hoạch Số:  656/PGDĐT-KTr ngày 30/9/2015, Kế hoạch  Kiểm tra nội bộ tháng 09 10/2015, năm học 2015-2016
*
Công văn số: 654 /PGDĐT-THCS ngày 30/9/2015 V/v Báo cáo tình hình huy động học sinh ra lớp đầu năm học 2015-2016.
*
Công văn Số: 650/PGDĐT-TH ngày 29/9/2015 V/v triển khai kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Thuận Bắc.
*
Kế hoạch số 649/KH-PGDĐT ngày 28/9/2015 Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2015-2016
*
Công văn số: 648/ PGDĐT-KHTC ngày 28/9/2015 V/v lập dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh năm học 2015-2016.
*
Kế hoạch số 624/KH-PGDĐT ngày 21/9/2015,Công tác  Kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016
*
Công văn Số:  647 / PGD ĐT- GDTH ngày 24/9/2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục tiểu học năm học 2015 – 2016
*
Kế hoạch số 646/LT-PGDĐT-CĐGD ngày 24/9/2015 V/v Triệu tập tham gia  giải bóng chuyền nữ Công đoàn ngành năm học 2015-2016
*
Kế hoạch số 645/KH-PGDĐT ngày 24/9/2015 V/v Kiểm tra xét đề nghị công nhận Trường tiểu học Láng Me, tiểu học Xóm Bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2015
*
Công văn số 644/PGDĐT-TH ngày 24/9/2015 V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch tay chân miệng trong các trường học
*
Công văn số 643/PGDĐT-GDDT ngày 24/9/2015 V/v hướng dẫn thục hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDDT
*
Kế hoạch số 642/KH-PGDĐT ngày 24/9/2015 Về kế hoạch triển khai công tác giáo dục pháp luật về ATGT và đảm bảo trật tự ATGT trong trường học năm 2015-2016 của ngành Giáo dục
*
Công văn Số: 632 /PGDĐT-TH ngày 22/9/2015 V/v Triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
*
Công văn số: 630  /PGDĐT-GDMN ngày 22/9/2015  V/v : Cung cấp số liệu và làm việc với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
*
Công văn  Số:   629 /PGDĐT – GDMN  ngày 22/9/2015   V/v Tăng cường hoạt động đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non năm học 2015-2016
*
Công văn số :628 /PGDĐT – GDMN ngày 22/9/2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và biên chế năm học 2015-2016 cấp học mầm non.
*
Quyết định 75, 76/QĐ-CĐGD ngày 17/9/2015 V/v Công nhận và khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn năm học 2014-2015
*
Công văn số 623/TCCB ngày 18/9/2015 V/v Báo cáo thống chất lượng đội ngũ CB, VC đầu năm
*
Công văn Số:  616/PGDĐT-THCS ngày 16/6/2015 V/v tham dự tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật.
*
Công văn Số :  615  /PGDĐT-THCS ngày 15/9/2015 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX
*
Công văn Số : 612 / PGDĐT-THCS V/v Hướng dẫn thực hiện Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục  năm học 2015-2016.
*
Số: 611 /PGDĐT-TH ngày 15/9/2015 V/v Triển khai hoạt ðộng và tổ chức thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp THCS nãm học 2015-2016
*
Công văn  Số: 609/PGDĐT-TH ngày 15/9/3015 V/v Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội  Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII,  nhiệm kỳ 2015-2020.
*
Công văn Số:  74  /CĐGD V/v tuyên truyền Đại hội  Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
*
Công văn Số:  73  /CĐGD ngày15/9/32015 V/v tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2015 - 2016
*
Thông báo số 608/TB-PGDĐT ngày 11/9/2015 V/v Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm học 2015-2016
*
Công văn Số: 607 /PGDĐT-TCCB
ngày 11/9/2015 V/v Thực hiện báo cáo thống kê đầu năm,  năm học 2015-2016
*
Giấy mời số 72/GM-CĐ ngày 11/9/2015 Mời dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2014-2015
*
Công văn Số:  606 /PGDĐT-THCS  ngày 11/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục THCS năm học2015-2016
*
Công văn Số: 605 /PGDĐT-TH
ngày 11/9/2015 V/v triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016
*
Công văn số: 602/ PGDĐT-TH ngày 11/9/2015 V/v Đăng ký sử dụng mô hình GDTX cho học sinh khuyết tật
*
Công văn số: 602/ PGDĐT-TH ngày 11/9/2015 V/v Đăng ký sử dụng mô hình GDTX cho học sinh khuyết tật
*
Kế hoạch số 71/KH-CĐGD ngày 07/9/2015 Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn giáo dục năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
*
Công văn số: 316/ GM-UBND ngày 04/9/2015 Giấy mời V/v Hội nghị Tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm 2014-2015.
*
Công văn Số:  587/PGDĐT-TCCB
ngày 04/9/2015 V/v lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015 -2016.
*
Công văn số: 586/ PGDĐT-TH ngày 03/9/2015 V/v cử cán bộ quản lý, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị.
*
Công văn số: 585/ PGDĐT-TH ngày 03/9/2015 V/v Tham gia Hội thảo về chính sách đối với trẻ em khuyết tật và trẽ em dân tộc thiểu số.
*
Công văn số: 583/ TB-PGDĐT ngày 31/8/2015 Thông báo cấp phát vở hỗ trợ của Huyện ủy Thuận Bắc.
*
Công văn số 582/PGDĐT-TH ngày 03/9/2015 V/v triệu tập tập cán bộ, giáo viên học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 và tương đương năm 2015
*
Công văn Số: 580/PGDĐT-TH  ngày 31/8/2015 V/v Hướng dẫn chương trình Lễ khai giảng năm học 2015-2016
*
Công văn Số:  578 /PGDĐT-TH ngày 31/8/2015 V/v Phối hợp với Hội Khuyến học trao quà cho học sinh nghèo tại buổi Lễ Khai giảng năm học 2015-2016
*
Thông báo số 05/TB-HKH ngày 28/8/2015 của Hội Khuyến học huyện về thông báo hỗ trợ kinh phí cho học sinh khó khăn năm học 2015-2016
*
Kế hoạch số 571/KH-PGDĐT ngày 27/8/2015 thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2015
*
Công văn số  570/PGDĐT-THCS  ngày 27/8/2015  V/v hướng dẫn thực hiện PPCT  cấp THCS năm học 2015-2016
*
Công văn số 567/PGDĐT-TH Tăng cường công tác tuyên truyền đọc báo, tạp chí trong trường học
*
Giấy mời số 297/GM-UBND ngày 25/8/2015 của UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học
*
Công văn Số: 566/PGDĐT-TH ngày 25/8/2015 V/v chuẩn bị nội dung tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
*
Công văn Số:   560/PGDĐT-THCS ngày 21/8/2015V/v triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Chữ thập đỏ trường học năm 2015.
*
Công văn số: 550 /PGDĐT-TH ngày 20/8/2015 V/v Tổ chức Lễ khai giảng  năm học 2015-2016
*Công văn
số: 544/PGDĐT-TCCB ngày 20/8/2015 V/v:  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020
*
Công văn số 537 ngày 17/8/2015 V/v: Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và   GVMN cốt cán hè 2015
*
Sao lục số 536/SL-PGDĐT ngày 17/8/2015 về sao lục Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2015-2016 của UBND tỉnh 

*
Công văn số 535/PGDĐT-TH ngày 17/8/2015 về phân công nắm tình hình trong tuần tựu trường năm học 2015-2016

 

Thông báo - mời họp


 

 

 

 

 

     

Website Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
Điạ chỉ: Lợi Hải, Thuận Bắc
Email: phonggddtthuanbac@ninhthuan.edu.vn
Chịu trách nhiệm quản lý, thiết kế: Nguyễn Thế Quang

This site was last updated 10/08/15